Soledad y silencio

Joya del gótico

Amigos de la Murtra

Agenda

Información

Correo

Inicio

--------------------------------

6cent

Programa PDF

Notícies centenari

Concurs fotogràfic

 

 

6è Centenari de la fundació de
Sant Jeroni de la Murtra

Vida monàstica
El 22 d'octubre de l'any 1416, el mercader Bertran Nicolau compra el mas de Sa Murtra, a Badalona, i en ell s'hi estableix una petita comunitat de frares jerònims. El monestir fou construït gràcies a les aportacions de mercaders i al suport reial. Molts monjos excel·liren en virtuts. Hi hagué un important escriptori, una gran biblioteca i un cenacle humanista. La comunitat es dedicava a la pregària, a l'acolliment d'hostes i pelegrins i a l'activitat benèfica. El 1493 els Reis Catòlics hi reberen Colom que els donà la notícia de la seva primera expedició a les Índies.

Colònia d'estiuejants
L'any 1835, el monestir va ser parcialment cremat i va patir els efectes de la desamortització de Mendizábal. A partir d'aquell moment passa a ser propietat privada. Fins al 1936 hi té seu una colònia d'estiuejants, assegurant la seva pervivència.

Restauració
L'any 1947 la Sra. Francesca Güell compra la part principal per a convertir-la en recinte de solitud i silenci i començar la seva restauració. El 1981 es crea l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra per donar suport a aquestes tasques. L'any 1989, a les dependències de llevant, neix la Fundació Catalunya-Amèrica, que investiga i difón les relacions de Catalunya i Amèrica. A partir del 2009, la Cooperativa Conreu Sereny té cura dels antics horts dels frares. El 2014, el Monestir va ser declarat "Bé Cultural d'Interés Nacional".

6è Centenari...
Al llarg d'aquests sis segles, infinitat d'històries han teixit la Història de Sant Jeroni de la Murtra. Homes i dones han posat i posen el seu gra en aquest rellotge de sorra que no para de girar. La Murtra arriba al 2016, encara amb carències estructurals fruit dels esdeveniments històrics i del pas del temps, però sobretot arriba amb plena vitalitat. I amb les portes obertes a les persones del present que busquen un lloc per aturar-se a contemplar.